wat we doen

Onze actiepunten

We verzamelen onze experten rond deze 4 eerste dossiers en treden naar buiten met één krachtige stem.

Het nijpende tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bijbehorende faciliteiten vormt een groeiende zorg voor onze organisatie. Dit probleem heeft niet alleen een grote impact op de veiligheid en de rust van onze vrachtwagenchauffeurs, maar heeft ook invloed op de efficiëntie van onze activiteiten. We zullen ons richten op het vinden van duurzame oplossingen, zoals het uitbreiden van parkeermogelijkheden en het verbeteren van de infrastructuur zodat vrachtwagenchauffeurs in alle veiligheid en met de nodige faciliteiten hun rust kunnen nemen.

Lees er hier meer over.

De loonkostenhandicap is het probleem bij uitstek waarmee onze Belgische transporteurs te kampen hebben.  De torenhoge loonkosten hebben een aanzienlijke impact op onze financiële stabiliteit en op onze concurrentiële positie t.o.v. de nieuwe Lidstaten maar ook onze buurlanden. We onderzoeken actief hoe we onze loonkosten kunnen beheren en optimaliseren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van ons personeelsbestand. 

Lees er hier meer over.

De transitie naar zero-emissievoertuigen zal zeker nog 15 à 20 jaar in beslag nemen. Zolang er geen volwaardige alternatief is voor diesel op technisch, operationeel en financieel vlak, is het behoud van de professionele diesel voor onze sector essentieel.

Lees er hier meer over.

De maandelijkse ITLB-indices zijn een vaste waarde in onze sector. Ze geven een duidelijke indicatie van de evolutie van de kostprijs in de transportsector . Deze indices zijn een handig instrument bij prijsonderhandelingen en worden vaak geïntegreerd in contracten. De regionalisering van de bevoegdheden in transport mag in geen geval leiden tot het verdwijnen van deze indices. 

Lees er hier meer over.

Onze volgende activiteit

Heeft u vragen? Contacteer ons