Sociale partners vragen meer kwalitatieve parkings

Op voorstel van Transport and Logistics Belgium, het overkoepelend orgaan van de transportfederaties Febetra, TLV en UPTR, hebben de sociale partners uit het Paritair Comité 140.03 een tekst goedgekeurd dat u hier kan downloaden.

Vertrekkende vanuit de vaststelling dat er niet alleen veel te weinig kwalitatieve parkings voor vrachtwagens beschikbaar zijn, maar dat het daarenboven vaak erg gesteld is met de sanitaire voorzieningen, roepen de sociale partners de bevoegde instanties, waaronder de federale minister van Economie en Werk, de federale minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, alsook de regionale ministers van Mobiliteit, op om dringend actie te ondernemen.

De wetgever eist dat vrachtwagenchauffeurs hun rij- en rusttijden scrupuleus naleven. De randvoorwaarden om aan die terechte eis te kunnen voldoen, met name voldoende parkings waar vrachtwagenchauffeurs hun wettelijk verplichte pauzes en rustperiodes in alle veiligheid en met het nodige comfort kunnen nemen, moeten dan wel voorhanden zijn.