Transport and Logistics Belgium zegt neen tegen kilometerheffing op meer Vlaamse wegen

Transport and Logistics Belgium (TLB) kon onlangs het Vlaamse plan inkijken voor een uitbreiding van de wegen waarop vanaf volgend jaar kilometerheffing moet betaald worden. Stomverbaasd stelden we vast dat bijna 700 kilometer bijkomend betalend worden vanaf 1 januari 2024. Dat is een toename van bijna 30% ten opzichte van vandaag!

De Vlaamse regering nam de maatregel op in haar klimaatplan, motiveert met de termen “promotie van de modal shift”, het “tegengaan van sluipverkeer” en zelfs “verkeersveiligheid”. De echte reden is veel simpeler : men is er enkel op uit om de transporteurs extra veel geld te laten betalen. TLB berekende dat de transportsector 250 miljoen euro meer belastingen zal moeten ophoesten.

Code rood
De vervoerders kregen in 2023 al de kaakslag van de grootste loonindexatie ooit te verwerken. Vandaag hapert de economie, stijgt de dieselprijs, en zien de ondernemers hun volumes dalen. En net op dit moment van onhoudbare marktdruk beslist de overheid alweer een belastingverhoging door te voeren. TLB schat in dat die de kosten opnieuw met gemiddeld 4% verhoogt. Voor sommige ritten zal de kostenverhoging evenwel nog veel sterker zijn. Met de bijna onbestaande marges in de sector dreigt wie niet ten volle de gestegen lasten kan doorrekenen, zelfs te verdwijnen. Alleen ligt dat doorrekenen op ramkoers met het huidige marktdictaat van vraag en aanbod. Het is dus code rood voor duizenden KMO’s.
Dat volgens het overheidsplan de zero-emissievoertuigen mogen genieten van grote kortingen in de kilometerheffing, is een onbeduidende tegemoetkoming. Transporteurs blijven voor 99% afhankelijk van een wagenpark op diesel. Bovendien is de voorziene kortingsperiode te kort en zijn de emissievrije voertuigen nog steeds onbetaalbaar.

TLB vraagt spoedoverleg
De maatregel kon op geen slechter moment komen. Kort voor de verkiezingen toont de politiek zich weer van haar slechtste kant. TLB laat het hier niet bij en eist met Minister Peeters en haar collega Diependaele spoedoverleg.